Kees Bastiaans, zijn werk
Kijkend naar het werk van Kees Bastiaans, ongeacht of het gaat om schilderijen, tekeningen of grafisch werk, valt op dat hij reeds vroeg een zeer eigen persoonlijk handschrift heeft weten te ontwikkelen. Kunst van zijn hand is bijna onmiddellijk ook als werk van Bastiaans te herkennen.

Zijn levenslust en artistieke gevoel komen in de beginperiode – de jaren ’40 – tot uiting in met aandacht geschilderde bloemstillevens, in met inlevingsvermogen geschilderde religieuze voorstellingen portretten en niet te vergeten in series vlot getekende boerderijen en landschappen van het Brabantse land. In de jaren ’50 en ’60 komt zijn talent tot volledige ontplooiing. Ook nu weer prachtige en rijke bloemstukken, stillevens en portretten, maar vooral de vitaliteit en levendigheid van het dorpse leven in een Brabants dorp weet hij op een bijzondere wijze te treffen. Zijn eerste kermis en carnavalstaferelen komen uit het atelier. Het zijn de onderwerpen die hem beroemd zullen maken. Maar niet alleen qua onderwerp weet hij zijn eigen lijn te trekken ook in het kleurgebruik komt dat tot uiting. Het vroege werk is aards en zwaar van kleur. In de late jaren ’40 zien we frisse en heldere kleuren op het palet en in de jaren vijftig verdwijnen geleidelijk de zachtere pasteltinten om plaats te maken voor heldere veelal primaire kleuren. In de latere periode beperkt hij zich tot slechts enkele kleuren. Opvallend is dat zijn werken daardoor aan monumentaliteit gaan winnen.

In de late jaren ’60 en jaren ’70 ontpopt Kees Bastiaans zich als een ware landschapsschilder. In het begin van zijn schildersloopbaan registreerde hij hetgeen hij zag. In de latere jaren maakt hij reizen en had dan altijd zijn schetsboek op zak. De vele vlotte en directe schetsen kregen bijna iets abstracts. Dit tekenwerk is voor Bastiaans een inspiratiebron voor de latere grote landschappen. Het zijn als het ware oerlandschappen waarin de kracht van de natuur zichtbaar wordt. Bovendien verandert het formaat van zijn doeken. De schilderijen van de figuren uit het dorp en de verbeeldingen van carnavalsfeesten en andere gebeurtenissen in Mill – het dorp waar hij zijn leven lang gewoond en gewerkt heeft – krijgen eveneens een grote stevige maat. Zijn vele tekeningen, gemaakt bij allerlei gelegenheden, vormen ook hiervoor de basis. De vlotte tekenstijl, zich beperkend tot de essentie, klinkt door in de schilderijen. Stevige contouren karakteriseren de figuren maar ondersteunen ook de kleurpartijen.

Alles overziende heeft Bastiaans zich bewezen als een van de meest uitgesproken Brabantse kunstschilders uit de 20e eeuw.

Schetsen

(klik op de afbeeldingen)

Schilderijen
Ander werk

omhoog